Malaysian Maritime Zone Enforcement Under the Spotlight

SHAH ALAM: Malaysian Maritime Zone enforcement under the spotlight. The Auditor General Report on the activities of ministries and agencies for 2018 was released today. One of the highlights of the report is the monitoring and enforcement activities of the Malaysian Maritime Zone (MMZ). The report stated that the monitoring and enforcement activities of the MMZ is under the purview of the nine agencies starting with the National Security Agency (MKN), RMN, MMEA, Marine Police and the departments of immigration, customs, marine, maritime affairs and fisheries.

The audit found that the monitoring and enforcement activities were not up to the optimum levels due to the lack of coordination between agencies, breakdown of assets and the sheer size of the MMZ. The MMZ include waters up to the Exclusive EconomiC Zone (EEZ). These led to smuggling of goods, illegal immigrants and incursion of ships from foreign countries. The audit summary describes it as thus:

KD Keris arriving at the Sepanggar naval base jetty for the welcoming ceremony

-Rundingan pembatasan sempadan maritimantara Malaysia dengan Indonesia dan Malaysia dengan Singapura masih diteruskan termasuklah penyelesaian ke atas isu-isu sempadan maritim yang berkaitan.
Sebanyak 89 kali kapal daripada agensi penguatkuasaan/ketenteraan China menceroboh di perairan Sarawak dan perairan barat Sabah dari tahun 2016 hingga 2019.
-Kerosakan sebanyak 34.6% kapal/bot menjejaskan kecekapan dan keberkesanan operasi di ZMM. Sebanyak 11.7% kapal/bot yang dimiliki oleh APMM, PPM PDRM dan DOF rosak dan tidak dibuat penyenggaraan kerana kekurangan peruntukan penyenggaraan.
-Sistem Pengawasan Laut Malaysia (SWASLA) tiada di perairan pantai timur Semenanjung Malaysia, Sarawak dan pantai timur Sabah bagi mengawasi sebarang aktiviti pencerobohan dan penyeludupan di ZMM berkenaan.
-Sebanyak 64.3% Remote Sensor Sites (RSS) daripada komponen sistem SWASLA mempunyai peralatan yang rosak. Selain itu, 44.4% RSS mempunyai peralatan tidak boleh diganti semula (obsolete) kerana alat ganti tiada lagi di pasaran. – Terdapat RSS yang dimiliki APMM mempunyai sudut buta (blind arc) bagi radar pengesanan dan kamera penglihatan.
-Maklumat daripada sistem pengawasan digunakan secara individu oleh APMM, JLM dan DOF. Ketiadaan satu (1)pengumpulan dan penyelarasan maklumat secara berpusat untuk mengkoordinasikan operasi penguatkuasaan antara jabatan/agensi.

AMP Corporation mobile radars in service with MMEA. The company also provide maintenance for MMEA coastal radars.

The audit report further states:

89 kali pencerobohan kapal daripada agensi penguatkuasaan/ketenteraan China mendapati sebanyak 72 kali melibatkan kapal daripada China Coast Guard (CCG) dan sebanyak 17 kali daripada People’s Liberation Army Navy (PLAN). Semakan Audit mendapati tujuan kehadiran CCG dan PLAN adalah bagi menunjukkan kehadiran China berhubung tuntutan Laut China Selatan khususnya kawasan Beting Patinggi Ali (BPA). Pencerobohan melibatkan kapal daripada CCG telah meningkat sebanyak lima (5) kali (26.3%) pada tahun 2017 dan menurun sebanyaktujuh (7) kali (29.2%) pada tahun 2018 manakala tahun 2019 menurun sebanyak lima (5) kali (29.4%).
Walaupun terdapat penurunan kehadiran daripada CCG pada tahun 2018 tetapi China telah mula menempatkan PLAN di ZMM yang mana bermula pada tahun 2017 sebanyak satu (1) kali,sebanyak sembilan (9) kali pada tahun 2018 dan sebanyak tujuh (7) kali pada tahun 2019. Pihak TLDM telah mengambil tindakan mengusir keluar kapal berkenaan dan mengemukakan maklumat pencerobohan kepada Kementerian Luar Negeri (KLN) untuk membuat bantahan diplomatik namun kapal dari China masih dikesan menceroboh ZMM. v

Semakan Audit mendapati JHEM, KLN berdasarkan peruntukan Jadual Kesembilan, [Perkara 74,77] Senarai Perundangan, Senarai I – Senarai Persekutuan, 1 (Hal Ehwal Luar Negeri) telah mengambil tindakan mengeluarkan nota bantahan diplomatik kepada China. Nota bantahan diplomatik dikeluarkan kepada China kerana melanggar kawasan kedaulatan ZMM. Bantahan pertama dikeluarkan pada tahun 2017 sebagai respon kepada nota bantahan diplomatik daripada China

KD Lekiu launching a Sea Wolf SAM in an exercise in 2014. TLDM picture.

It further stated:

Pada pendapat Audit, isu pencerobohan China di BPA, Laut China Selatan merupakan perkara serius terhadap kedaulatan dan keselamatan ZMM. Sungguhpun TLDM dapat menunjukkan keberadaannya bagi melindungi kedaulatan di perairan BPA tetapi peranannya bukan sebagai agensi yang melaksanakan penguatkuasaan. Sewajarnya APMM berada di BPA setiap masa bagi melaksanakan penguatkuasaan dan memberi kelebihan kepada Kerajaan Malaysia sekiranya terdapat sebarang tuntutan oleh China di peringkat antarabangsa. Sungguhpun KLN telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan nota bantahan diplomatik dari semasa ke semasa bagi mempertahankan kedaulatan ZMM, namun bagi tahun 2018 dan 2019 hanya lima (5) nota bantahan dikeluarkan

USS Gabrielle Giffords (LCS 10) conducts routine operations near the Panamanian flagged drillship, West Capella, May 12. (U.S. Navy/MC2 Brenton Poyser)

The report concluded:

8.1. MKN hendaklah mengkaji semula dasar dan strategi berkaitan pengawalan dan penguatkuasaan sempadan negara dengan mengkoordinasi secara berkesan jabatan/agensi berkaitan dari segi sumber manusia, infrastruktur dan logistik, aset dan perkongsian maklumat intelligence;
8.2. MKN perlu mengkaji semula keperluan untuk mewujudkan satu sistem pengumpulan dan penyelarasan maklumat secara berpusat dan pelbagai maklumat dapat dimanfaatkan oleh jabatan/agensi untuk melaksanakan penguatkuasaan di ZMM mengikut bidang kuasa masing-masing;
8.3. MKN, KDN dan Kementerian Pertahanan perlu mengkaji keperluan penggunaan teknologi seperti dron bagi mengawal keselamatan ZMM. Selain itu, penggunaan teknologi remote sensing (data satelit) dari Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) juga dapat membantu jabatan/agensi pelaksana dalam pengurusan keselamatan ZMM;
8. 4. KDN dan APMM perlu mengkaji semula keperluan untuk mewujudkan SWASLA di perairan pantai timur Semenanjung Malaysia, Sarawak dan pantai timur Sabah. Selain itu, peralatan SWASLA sedia ada yang telah rosak perlu dibuat penyenggaraan danmengkaji penggantian terhadap peralatan yang obsolete diganti semula bagi memastikan SWASLA berkenaan dapat berfungsi secara optimum;
ort
8. 6. KDN dan APMM perlu mengkaji dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap sudut buta (blind arc) yang dikenal pasti bagi mengelakkan berlakunya sebarang pencerobohan dan penyeludupan;
8. 7. KDN, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan agensi pusat perlu mengkaji semula keperluan peruntukan bagi kapal/bot yang tidak dibuat penyenggaraan yang dimiliki oleh APMM, PPM PDRM dan DOF supaya ianya boleh digunakan untuk melaksanakan aktiviti kawalan keselamatan dan penguatkuasaan di ZMM secara optimum berdasarkan kapal/bot yang dimiliki;
dan8.8. KDN, JKDM dan JLM perlu mengkaji semula mekanisme penguatkuasaan terhadap kapal layar bagi mengelakkan risiko seperti ketirisan hasil cukai barangan yang tidak dibayar, penyeludupan barangan terlarang dan penyeludupan PATI semasa ketibaan di pelabuhan.

KM Pekan in Japan after completing her trials. MMEA

Basically the report says that the Malaysian security and defence sectors need constant reinvesment and reinvigoration to ensure the country’s sovereignty and security are protected. And its clear that the investment in both sectors are as important as other sectors.

— Malaysian Defence

If you like this post, buy me an espresso. Paypal Payment

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *